Veelgestelde vragen (FAQ)

Heb je een vraag? Hieronder staan de meest gestelde vragen aan Korein. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op met één van onze klantadviseurs via info@korein.nl of telefonisch via (040) 294 89 89.

Hoe gaat Korein om met het coronavirus?

Alle informatie rondom het coronavirus vind je op de pagina korein.nl/corona

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?
Inschrijven is vrijblijvend. Korein kan je hiervoor een persoonlijk aanbod doen.
Schrijf je kind direct in.

Hoe kan ik de kinderopvang opzeggen? 
Opzeggen doe je schriftelijk: per brief of e-mail naar info@korein.nl. De kinderopvang is per dag opzegbaar en de opzegtermijn is 1 maand. Wij houden de datum van binnenkomst van jouw brief of e-mail aan bij het verwerken van jouw opzegging. 
 
Wat moet ik invullen bij Burgerservicenummer (BSN) als mijn kind nog niet is geboren?
Wanneer jouw kind nog niet geboren is, kun je dit veld leeg laten. 
 
Wanneer krijg ik een reactie op mijn aanvraag? 
Na aanmelding krijg je een bevestiging van inschrijving per email. Dit is nog geen contract. De klantadviseur neemt uiterlijk 3 maanden voor de gewenste startdatum schriftelijk of telefonisch contact met je op. 

Wie is mijn persoonlijke klantadviseur?
Op de pagina van jouw locatie vind je aan de rechterzijde de gegevens van de locatiemanager en jouw klantadviseur.

Hoe kan ik mijn aanvraag wijzigen? 
Je kunt jouw wijziging doorgeven via e-mail: info@korein.nl of telefonisch via 040 - 294 89 89. 
 
Het inschrijfformulier loopt vast op een bepaalde pagina, hoe kan dit? 
Het inschrijfformulier bevat een aantal velden die verplicht ingevuld moeten worden. Wanneer deze velden niet of niet correct worden ingevuld, kun je niet verder en verschijnt er een rood vlak met de melding welk veld nog ingevuld moet worden. 
 
Is er een wachtlijst? 
Of er een wachtlijst is, is afhankelijk van de leeftijd van jouw kind, de ingangsdatum, de gewenste dagen en de gekozen locatie. Wij werken met een prioriteitensysteem. Kinderen van bestaande klanten krijgen bijvoorbeeld voorrang. Wij proberen altijd te voldoen aan de wensen van jouw aanvraag. Indien dit niet (helemaal) mogelijk is, proberen we een passend alternatief voor te stellen.
Zodra we weten wanneer we een plaats hebben voor jouw kind, neemt jouw klantadviseur contact met je op.
 
Mijn kind gaat naar de dagopvang en wordt 4 jaar. Is er plaats op de bso? 
Voor een soepele overgang tussen de dagopvang en de buitenschoolse opvang (bso) adviseren we om jouw kind op tijd aan te melden. Wanneer je kind minimaal een half jaar gebruikmaakt van dagopvang en aansluitend doorstroomt naar de bso, bieden wij bso-garantie. Om aanspraak te maken op de bso-garantie, meld je jouw kind minimaal een half jaar van tevoren aan en moet de schoolkeuze bekend zijn. Let wel op dat een school is gekoppeld aan een locatie. Het is dus afhankelijk van de schoolkeuze op welke locatie we je kind plaatsen. Het kan voorkomen dat de gekoppelde locatie vol zit. Dan wordt jouw kind op een andere locatie opgevangen totdat er op de gekoppelde locatie weer plaats beschikbaar is.
Wil je meer informatie over de koppeling tussen school en locatie? Neem dan contact op via e-mail: info@korein.nl of telefonisch via 040 - 294 89 89.
 
Waar vind ik de leveringsvoorwaarden? 
De leveringsvoorwaarden vind je op deze pagina
 
Waar vind ik het huisreglement? 
Het huisreglement vind je op deze pagina
 
Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor peuterwerk/peuteropvang/peuterspeelzaal? 
Peuterwerk valt onder dagopvang. Wanneer je bij 'Opvangvorm' kiest voor 'Dagopvang', kun je vervolgens een locatie selecteren waar wij peuterwerk aanbieden. 
 
Zijn er inschrijfkosten verbonden aan mijn aanmelding?
Nee, een inschrijving is vrijblijvend. Hier zijn dus ook geen inschrijfkosten aan verbonden.

Waar vind ik Korein? 
Korein heeft vestigingen in Noord-Brabant en Limburg. Op deze pagina vind je eenvoudig de dichtstbijzijnde locatie.

Mijn kind komt een ochtend of een middag. Wat zijn de breng- en haaltijden?
Ochtend, 07.30-13.00 uur: ophalen tussen 12.45 en 13.00 uur
Middag, 13.00-18.30 uur: brengen tussen 13.00 en 13.15 uur
Neem contact op met jouw klantadviseur om te zien of jouw locatie dagdelen of hele dagen aanbiedt.

Welk beleid voert Korein rondom vaccinatie?
Wij voeren geen eigen beleid op het wel of niet toelaten van niet-gevaccineerde kinderen, maar volgen altijd het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Wanneer hier wijzigingen in plaatsvinden, voeren wij deze op de voorgeschreven wijze uit.
Op onze locaties wordt bij de intake van nieuwe kinderen gevraagd of je kind meedoet met het Rijksvaccinatieprogramma. Op deze manier kunnen we ouders, die er actief naar vragen, informeren over het aantal (geen namen) niet-gevaccineerde kinderen op de locatie dat bij ons bekend is. Zo bieden we inzicht waarmee je bewust keuzes kunt maken.
Om altijd op de hoogte te zijn van de laatste richtlijnen en handelswijzen bij specifieke ziekten, gebruiken wij de KIDDI-app van het RIVM. Zo hanteren we altijd de meest actuele informatie. De KIDDI-app bevat informatie over infectieziekten en hygiënerichtlijnen voor kindcentra, peuterwerk en buitenschoolse opvangorganisaties. Deze informatie is gebaseerd op de richtlijn voor kindcentra van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV), onderdeel van het RIVM.

Mijn kind is ziek. Kan hij/zij naar de opvang?
Het is niet gemakkelijk aan te geven wanneer een kind ‘ziek’ te noemen is. Een ziek kind heeft specifieke zorg en aandacht nodig die op een locatie niet geboden kan worden. Het is ter beoordeling van de locatie of en onder welke omstandigheden een ziek kind opgevangen kan worden. Uitgebreide informatie is terug te vinden in ons huisreglement.

Wat houdt de Wet Kinderopvang in?
De overheid betaalt een gedeelte van de kosten van de kinderopvang wanneer je aan de volgende eisen voldoet:
- Je werkt of volgt een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor jouw partner.
- Jouw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
Jouw netto kosten kun je eenvoudig berekenen via de rekentool op onze website. 
Op de website van de Belastingdienst kun je ook jouw kinderopvangtoeslag berekenen.

Hoe kan ik een afspraak maken voor het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag?
Stuur een e-mail naar info@korein.nl of neem telefonisch contact op via 040 - 294 89 89. Een wijziging in de toeslag kun je zelf regelen via toeslagen.nl, daar ondersteunen wij niet bij.

Waar kan ik terecht met op- en aanmerkingen?
Bekijk onze contactpagina hier.

Mijn vraag staat er niet tussen, wat nu?
Mail je vraag naar info@korein.nl of neem telefonisch contact op via 040 - 294 89 89. Wij helpen je graag verder. 

Wat houden de omschrijvingen op mijn factuur in? 
Dit zijn de producten die je afneemt. Bij een 52-weken-arrangement voor de bso waarbij de eindtijd van school 14.45 uur is, staat bijvoorbeeld:
• 52-weken-arrangement nso (14.45-18.30 uur)
• 52-weken-arrangement vakantieweken
Dat betekent dat jouw kind gedurende 40 schoolweken welkom is van 14.45 tot 18.30 uur en in de 12 vakantieweken of tijdens schoolvrije dagen van 07.30 tot 18.30.

Wat betekenen de omschrijvingen op mijn factuur voor peuterwerk?
Op jouw factuur zie je de exacte tijden waarop jouw kind naar het peuterwerk komt.
Bijvoorbeeld:
• Peuterwerk WKO (08.30-12.30 uur): je kind komt in de ochtend naar het peuterwerk en je valt onder de Wet Kinderopvang. Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via toeslagen.nl.
• Peuterwerk N-WKO (08.30-12.30 uur): je kind komt in de ochtend naar het peuterwerk en je valt niet onder de Wet Kinderopvang. Je kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen, maar je komt in aanmerking voor subsidie vanuit de gemeente. De financiële afhandeling verzorgt Korein.
• Peuterwerk Advies JGZ valt niet onder de Wet Kinderopvang (WKO): je kind heeft een VE-indicatie en komt 8 uur extra naar het peuterwerk. Deze extra uren zijn gratis. 

Op welke wijze kan ik mijn factuur voldoen?
Je kunt je factuur alleen per bankoverschrijving of automatische incasso voldoen. Wanneer je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om per automatische incasso te betalen, dan kun je contact opnemen via e-mail: info@korein.nl of telefonisch via 040 - 294 89 89. Je ontvangt dan een formulier waarmee je ons machtigt om de facturen automatisch te incasseren.

Wanneer wordt er geïncasseerd?
Je ontvangt van de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag vooraf. Korein int de facturen automatisch op de 3e van de maand waarin de opvang genoten wordt. Bijvoorbeeld: je ontvangt rond 20 juni jouw toeslag van de Belastingdienst voor de maand juli. Op 3 juli wordt het factuurbedrag voor de opvang van juli automatisch bij je afgeschreven.

Wanneer ontvang ik de jaaropgave voor de Belastingdienst?
De jaaropgave wordt eenmaal per jaar, eind februari, verstrekt. Deze vind je op dat moment terug in het Ouderportaal.

Ik heb een 'even/oneven' arrangement afgesloten. Is mijn factuur elke maand hetzelfde?
Je ontvangt een factuur voor het werkelijke aantal opvangdagen. Dat betekent dat je de ene maand een hogere en de andere maand een lagere factuur ontvangt.
Hieronder kun je zien in welke maand(en) je factuur in 2021 hoger zal zijn. In de overige maanden is je factuur lager.

Even weken
Maandag: mei en november
Dinsdag: juni en november
Woensdag: juni en december
Donderdag: juli en december
Vrijdag: juli en december

Oneven weken
Maandag: maart en augustus
Dinsdag: maart en augustus
Woensdag: maart en september
Donderdag: april en september
Vrijdag: april en oktober

Waarom staan er sterretjes op mijn factuur van het ‘even/oneven’ arrangement?
We berekenen de werkelijke dagen per maand die worden afgenomen. Deze werkelijke dagen worden met een * aangeduid. Daarachter staat het bedrag en het aantal uren dat wordt berekend. 

Hoe ziet een factuur eruit bij een 'even/oneven' arrangement in de buitenschoolse opvang?
Het volgende staat op je factuur: 52-weken-arrangement om de week in de dagopvang. Gedurende 10 maanden bedraagt de factuur € 183,70. Er zitten dan 2 dinsdagen in de even weken in de maand. Gedurende 2 maanden bedraagt de factuur € 275,55. Er zitten dan 3 dinsdagen in de even weken in de maand. Bijvoorbeeld in september.
Voor de bso wordt een prijs per keer berekend. Dit is een gemiddelde prijs op jaarbasis inclusief vakantie. De uren worden als volgt berekend:
Aantal uren nso per keer + het aantal uren vakantieopvang op jaarbasis gedeeld door 52 weken.

Wat geef ik op aan de Belastingdienst in het geval van een 'even/oneven' arrangement?
Belastingdienst Toeslagen gebruikt het aantal opvanguren op jaarbasis voor de berekening van de kinderopvangtoeslag die je per maand ontvangt. Het beste kun je het gemiddelde op jaarbasis per maand opgeven. Houdt er dan wel rekening mee dat onze factuur 2 maanden hoger zal zijn.

Ik neem in een bepaalde maand geen vakantieopvang af. Dit wordt wel gefactureerd. Waarom?
De bedragen zijn een gemiddelde per maand, berekend over een heel jaar. Wij rekenen als volgt:
Uren opvang per week x 52 weken: 12 maanden = aantal uren per maand.
Bijvoorbeeld: een maandag van 07.30 tot 18.30 uur = 11 uur per dag x 52 weken: 12 maanden = 47,67 uur per maand.

Ik heb een creditnota ontvangen. Hoe werkt dit?
De factuur, die per vooruitbetaling voldaan wordt en die achteraf onjuist blijkt te zijn, wordt volledig gecrediteerd. Vervolgens wordt er een nieuwe factuur gemaakt.
Indien de nieuwe factuur een hoger te betalen bedrag laat zien dan de oorspronkelijke factuur, dan wordt dit verschil automatisch verrekend via de automatische incasso. Dat wil zeggen dat het openstaande bedrag samen met de eerstvolgende factuur geïncasseerd wordt.
Indien de nieuwe factuur een lager te betalen bedrag laat zien dan de oorspronkelijke factuur, dan wordt dit verschil automatisch verrekend via de automatische incasso. Dit wil zeggen dat dit bedrag in mindering wordt gebracht op de eerstvolgende factuur die geïncasseerd wordt.
Wanneer je ervoor gekozen hebt om zelf de betaling te regelen, dan zie je in de factuur of je nog geld terugkrijgt van Korein of bij moet betalen.
Mocht je geld terugkrijgen, dan kun je dit verrekenen met de eerstvolgende factuur of je kunt een verzoek indienen bij de afdeling Debiteuren om het geld terug te storten.
Indien je moet bijbetalen, dan geldt de betalingstermijn die op de nieuwe factuur vermeld staat.

Hoe kan ik een wijziging van mijn IBAN doorgeven?
Je kunt hiervoor een e-mail sturen aan debiteuren@kss.nl. Op dit moment is dit nog niet mogelijk via je ouderportaal. 

Ik heb een inkomen boven de €123.000. Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?
Ja, je hebt recht op kinderopvangtoeslag. Je kunt je bruto en netto kosten eenvoudig uitrekenen via de rekentool op onze website.

Kan de kinderopvangtoeslag rechtstreeks overgemaakt worden naar Korein?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. Korein heeft geen overeenkomst met de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag komt op je eigen rekening.

Wat betaal ik voor de kinderopvang?
Onze tarieven zijn terug te vinden op onze tarievenoverzichten. Wanneer je onder de Wet Kinderopvang valt, betaalt de overheid mee aan de kinderopvang. Je kunt je persoonlijke bruto en netto kosten eenvoudig uitrekenen via de rekentool op onze website. 

Betaal ik de opvang in de vakanties door?
Zowel voor de dagopvang als voor de bso kun je kiezen voor een arrangement in- of exclusief vakantieweken. Korein factureert de jaarkosten in 12 maandelijkse termijnen. Een uitzondering hierop is het 40-weken-arrangement. Hierbij worden de jaarkosten verdeeld over 11 termijnen. Ditzelfde geldt ook voor peuterwerk. Ook dit wordt in 11 termijnen gefactureerd waarbij in 2020 de maand augustus niet gefactureerd wordt.

Kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
Wanneer je onder de Wet Kinderopvang valt, betaalt de overheid mee aan de kinderopvang. Je kunt je persoonlijke bruto en netto kosten eenvoudig uitrekenen via de rekentool op onze website.

Wat zijn de tarieven van Korein?
Op deze pagina vind je het tarievenoverzicht. Let op: dit zijn bruto tarieven.

Waar kan ik het registratienummer uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vinden?
Het nummer van je locatie kun je terugvinden op je facturen, je contract en op de pagina van jouw locatie op deze website.
Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) kun je ook het registratienummer opzoeken.

Waarom is het uurtarief van een 40-weken-arrangement hoger dan een 52-weken-arrangement?
De kosten van een kinderopvangplaats worden verdeeld over het aantal weken van het desbetreffende arrangement. Hierdoor is het uurtarief van een 40-weken-arrangement hoger dan dat van een 52-weken-arrangement. De bruto kosten van een 40-weken-arrangement zijn wel lager dan van een 52-weken-arrangement omdat het aantal uren dat je afneemt, lager is. Of het voor jou verstandig is om over te stappen naar een ander arrangement, hangt af van jouw behoefte aan opvang en het eventuele recht op kinderopvangtoeslag. Je kunt je persoonlijke bruto en netto kosten eenvoudig uitrekenen via de rekentool op onze website. 

Ik of mijn partner wordt werkloos, moet ik de opvang stopzetten?
Als je werkloos raakt, hoef je jouw kind niet meteen van de opvang te halen. Je hebt nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag vanaf de dag dat je niet meer werkt én je kunt eventueel nog gebruik maken van niet-gebruikte opvanguren. Deze niet-gebruikte opvanguren mag je nog opmaken tot het einde van het jaar.
Wil je weten hoeveel uren je nog mag opmaken? Maak dan hier een berekening.

Let op: je hebt geen recht meer op kinderopvangtoeslag zodra de 3 maanden voorbij zijn en je alle uren hebt opgemaakt. Zet daarom zowel jouw opvang als de toeslag tijdig stop. Doe dat uiterlijk 1 maand voordat het zover is. Zo voorkom je dat je later moet terugbetalen.
Meer informatie hierover lees je op de website van de belastingdienst.

De site wordt niet goed weergegeven. Hoe komt dat?
Deze website is ontworpen voor een resolutie van minimaal 1024 x 768. De site is uitvoerig getest voor de meest gangbare browsers: Internet Explorer, Firefox en Opera. Mogelijk voldoet uw systeem niet aan deze eisen.

Hoe werkt Mijn Ouderportaal? (handleiding)
Bekijk de handleiding van het ouderportaal. Heb je na het lezen van de handleiding nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@korein.nl of telefonisch via 040 - 294 89 89.

Waar kan ik inloggen op Mijn Ouderportaal?
Ga direct naar Mijn Ouderportaal. Daar kun je inloggen met je gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord.

Wat kan ik doen in Mijn Ouderportaal?
In Mijn Ouderportaal vind je al je gegevens op een rij. Daarnaast kun je zelf:
• Je NAW-gegevens en die van je partner en kind(eren) wijzigen;
• Een wijzigingsverzoek indienen om je bestaande opvangdagen structureel te wijzigen of uit te breiden met extra dagen of dagdelen;
• Je facturen en jaaropgave inzien;
• Je volgende kind(eren) aanmelden voor kinderopvang;
• Je kind afmelden voor een opvangdag;
• Je opgebouwde ruiluren inzien.
In de handleiding kun je lezen wat alle mogelijkheden zijn van Mijn Ouderportaal en hoe je deze kunt gebruiken.
Opzeggen en inplannen van extra opvang is op dit moment nog niet mogelijk via Mijn Ouderportaal. Wij werken eraan om deze mogelijkheid in de toekomst aan te bieden via Mijn Ouderportaal.

Waarom is er nog maar een aantal functionaliteiten in Mijn Ouderportaal beschikbaar?
We hebben ervoor gekozen om eerst een basis voor Mijn Ouderportaal te bouwen, zodat je alvast een aantal zaken zelf online kunt regelen. In de toekomst breiden we Mijn Ouderportaal verder uit met nieuwe functionaliteiten. Zodra deze gereed zijn, stellen we je hiervan op de hoogte.

Wat kan ik doen als Mijn Ouderportaal niet werkt?
Wanneer de website van Mijn Ouderportaal niet werkt, vragen wij je het nogmaals te proberen met een andere browser of computer. Mocht het dan nog niet werken, probeer het dan later nogmaals. Wanneer Mijn Ouderportaal inhoudelijk niet werkt, kun je een e-mail sturen naar info@korein.nl en word je vraag zo snel mogelijk opgepakt.

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord vergeten ben?
Ga naar Mijn Ouderportaal en klik op de link ‘wachtwoord vergeten’. Je ontvangt dan een nieuw wachtwoord per e-mail.

Wat kan ik doen als mijn inlognaam of wachtwoord niet werkt?
Ga naar Mijn Ouderportaal en klik op de link ‘wachtwoord vergeten’. Je ontvangt dan een nieuw wachtwoord per e-mail.

Hoe zie ik dat ik een nieuw bericht heb?
Je ontvangt altijd een e-mail indien er een nieuw bericht voor je klaar staat in Mijn Ouderportaal. Indien je inlogt in Mijn Ouderportaal zie je bovendien dat de knop ‘postvak’ een andere kleur heeft dan de overige knoppen.

Als ik een wijziging doorgeef, is deze dan direct verwerkt?
Wijzigingen van je gegevens zijn direct doorgevoerd in onze systemen. Wij gebruiken vanaf dat moment je nieuwe gegevens. Wijzigingsverzoeken met betrekking tot je opvang zijn niet direct verwerkt.

Hoe weet ik dat een aanvraag voor een nieuw kind is ontvangen?
Je ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.

Ik ben (ook) klant bij KluppluZ. Krijg ik die gegevens ook te zien in Mijn Ouderportaal?
Nee, je hebt op Mijn Ouderportaal geen toegang tot je gegevens van KluppluZ.

Ik maak gebruik van een SMI of plusopvang. Krijg ik die gegevens ook te zien in Mijn Ouderportaal?
Ja, je hebt op Mijn Ouderportaal ook toegang tot de gegevens van je SMI- of plusopvang.

Hoe kan het dat ik geen bericht van Mijn Ouderportaal in mijn mailbox ontvang?
Het kan zijn dat de e-mails van Mijn Ouderportaal in je spam box terechtkomen. Je kunt deze daar terugvinden en de afzender toevoegen aan de lijst met veilige afzenders, zodat alle e-mails van Mijn Ouderportaal in de toekomst wel in je inbox terechtkomen.

Hoe werkt de ouderapp?
Korein werkt met een ouderapp. Met een pincode (7400) kun je via je smartphone op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de opvang van jouw kind. Je bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden en controleren van de gegevens, alsmede voor het wachtwoord. Wijzigingen die je doorvoert, zijn bindend.

Wat is de pincode van de ouderapp?
De pincode is: 7400. 

Wat betekent dit voor jou?
Het exacte bedrag dat je gaat betalen hangt af van je persoonlijke situatie. Precies weten wat jij gaat betalen? Met onze rekentool maak je eenvoudig een persoonlijke berekening.

Mag ik mijn arrangement wijzigen?
Ja, je kunt je arrangement wijzigen, zodat dit beter past bij je wensen. Houd bij vermindering van je contracturen wel rekening met een opzegtermijn van één maand. Dagwissel is afhankelijk van de mogelijkheden op de locatie. U kunt daarvoor een verzoek indienen, de klantadviseur zal dan contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Ik heb alleen opvang nodig in de schoolvakanties. Kan dat?
Ja, je kunt hiervoor extra opvang afnemen. Wanneer je twee maanden voor de gewenste vakantie een verzoek indient, voor hele dagen bso, hebben wij zeker een plaats voor je kind(eren). Je kunt de gewenste vakantiedagen doorgeven via info@korein.nl. Indien akkoord, ontvang je van ons een vakantiecontract. Ben je nog geen klant van Korein? Dan kun je je kind(eren) inschrijven via onze website. Deze vorm van opvang heeft ook een opzegtermijn van 1 maand en kan niet worden geruild.

Ik heb alleen opvang nodig op incidentele basis. Kan dat?
Ja, afhankelijk van de bezetting kun je hiervoor extra opvang afnemen. Wanneer je al klant bent van Korein, kun je dit rechtstreeks met de medewerkers van je eigen locatie regelen. Ben je nog geen klant van Korein? Dan kun je je kind(eren) inschrijven via onze website. Deze vorm van opvang is niet opzegbaar en kan niet worden geruild.

Wat zijn de officieel vastgestelde vakantieweken?
In 2021 zijn de 12 officieel vastgestelde vakantieweken:
1 week voorjaarsvakantie
2 weken meivakantie
6 weken zomervakantie
1 week herfstvakantie
2 weken kerstvakantie

Wat als een school een extra week vakantie heeft?
Heb je een 52-weken-arrangement? Dan ben je ook tijdens een extra week vakantie verzekerd van opvang op de dagen waarop je naschoolse opvang afneemt. Bij dit arrangement zijn namelijk alle studiedagen gratis inbegrepen. Heb je een ander arrangement? Dan kun je extra opvang inkopen. Dit kun je aanvragen op je eigen locatie.

Is het altijd mogelijk om een vervroegd of verlengd dagdeel af te nemen?
Nee, dit is afhankelijk van de mogelijkheden op de locatie. Dit geldt zowel voor de ochtend als de middag.

Mijn kind maakt geen gebruik van Korein. Mag hij/zij toch gebruikmaken van de kapperservice?
Ja, indien je gebruik wilt maken van de kappersservice, dan kun je contact opnemen met één van onze klantadviseurs via info@korein.nl of via 040 - 294 89 89.

Hoe weet ik of een locatie de warme-maaltijd-service aanbiedt?
Je kunt bij je locatie informeren naar de mogelijkheden.

Wat betaal ik wanneer ik een contract heb met een sociaal-medische indicatie (SMI)?
Wanneer je in Eindhoven woont en/of gebruikmaakt van kinderopvang in Eindhoven op basis van SMI, betaal je vanaf 2021 het verschil tussen de rijksnorm en het tarief van Korein. Je krijgt alleen een factuur voor deze eigen bijdrage: de factuur tot de rijksnorm wordt door de gemeente betaald. Hoeveel uur je SMI krijgt, is afhankelijk van de situatie van jouw gezin. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op via info@korein.nl of 040 - 294 89 89.

Hoe werkt het ruilen bij Korein?
Om ruiluren te ontvangen, dien je jouw kind uiterlijk vijf dagen vóór de betreffende dag af te melden via het ouderportaal. Ruilaanvragen worden goedgekeurd als er voldoende plaats is op de locatie, zodanig dat het past binnen de wet- en regelgeving. Dat wil zeggen dat er niet meer dan het maximaal aantal toegestane kinderen op de locatie opgevangen worden en dat de pedagogisch medewerker – kindratio niet wordt overschreden. De mogelijkheden om te ruilen zijn sterk afhankelijk van de medewerking om opvangdagen die jouw kind afwezig is, af te melden.
Let op: op dit moment zijn de mogelijkheden om ruiluren in te zetten op veel locaties beperkt. Bekijk de spelregels >

Afwezigheidsdag en dag waarop je afmeldt:
Afwezig op maandag: afmelden t/m woensdag 23.59 uur.
Afwezig op dinsdag: afmelden t/m donderdag 23.59 uur.
Afwezig op woensdag: afmelden t/m vrijdag 23.59 uur.
Afwezig op donderdag: afmelden t/m zaterdag 23.59 uur.
Afwezig op vrijdag: afmelden t/m zondag 23.59 uur.

Mag ik opvangdagen ruilen?
Ja, je kunt opvangdagen gedurende het gehele jaar ruilen. Bekijk de spelregels >

Kan ik dagdelen ruilen?
Ja, je kunt dagdelen gedurende het gehele jaar ruilen. Bekijk de spelregels >

Mag ik feestdagen ruilen?
Feestdagen mogen ook geruild worden, wanneer deze op een vaste opvangdag van jouw kind vallen. Met feestdagen bedoelen we dagen waarop de opvang, conform de cao Kinderopvang, gesloten is. Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (één keer in de vijf jaar), Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag. Je ontvangt het aantal contracturen als ruiluren voor deze dagen. Je ontvangt deze ruiluren achteraf en kunt deze niet vooraf inzetten.

Hoeveel ruiluren ontvang ik voor een studiedag?
Kinderopvang op studiedagen is een service van Korein. Klanten met een 52-weken-arrangement, krijgen de studiedagen gratis, voor zover die op de contractdagen vallen. Mocht jouw kind niet komen op een studiedag, dan krijg je hier ruiluren voor. Bijvoorbeeld: is je kind om 14:30 uur uit, dan krijg je 4 ruiluren voor deze studiedag.

Kan ik extra opvang ruilen?
Nee, dit is niet mogelijk. Wanneer je extra opvang vastlegt, is het definitief en kun je deze uren niet meer ruilen.

Kan ik mijn ruiluren laten uitbetalen?
Nee, dit is niet mogelijk. Ruiluren blijven een jaar geldig vanaf de datum van afmelding. Indien jouw contract stopt, vervallen de ruiluren. Je kunt ze in overleg met jouw locatie inzetten voor de laatste contractdag.

Kan ik mijn ruiluren inzetten nadat ik mijn contract heb opgezegd?
Nee, dit is niet mogelijk. Zodra het contract stopt, vervallen de opgebouwde ruiluren. Je kunt ze inzetten voor de laatste contractdag.

Hoe werkt het ouderportaal?
In onze handleiding vind je de volledige uitleg van het Ouderportaal.