Compensatieregeling.

Je hebt een brief van ons ontvangen over de tijdelijke sluiting van een groep of locatie vanwege personeelstekort. Hierin geven wij aan dat je de dag(en) dat je door sluiting geen opvang krijgt, niet te hoeft betalen. Op deze website lees je hier meer over.

 

Compensatie betekent dat je geld terugkrijgt. Je krijgt geld terug omdat je hebt betaald voor opvang die je niet hebt gekregen. Bijvoorbeeld vanwege een tijdelijke sluiting van een groep of locatie.

Je krijgt compensatie als wij door personeelstekort een groep een volledig dag(deel) moeten sluiten, terwijl je wel betaald hebt voor de opvang van je kind op die dag.

Degene die de rekening heeft betaald, krijgt compensatie. Dus:

  • Kinderdagopvang: de ouders krijgen compensatie.
  • Buitenschoolse Opvang (voor en na school): de ouders krijgen compensatie.
  • Peuterwerk/Voorschool/Voorschoolse Educatie:

- Heeft de ouder de rekening betaald? Dan krijgt de ouder compensatie.

- Heeft de gemeente de rekening betaald? Dan krijgt de gemeente compensatie.

- Hebben de ouders en gemeente ieder een deel van de rekening betaald? Dan krijgen de ouders compensatie voor het deel dat zij hebben betaald.

Nee, je krijgt alleen compensatie voor de kinderen die in de groep zitten die gesloten wordt. Dus niet voor zusjes en/of broertjes die in groepen zitten die open blijven.

Nee, als medewerkers en kinderen van een hele groep van de GGD in quarantaine moeten, krijg je geen compensatie. Reden hiervoor is dat in het geval van quarantaine van een (deel van een) groep onze locatie gewoon open is. De opvang zou gewoon geleverd worden, als er geen sprake was van quarantaine.

  • Was de groep in januari gesloten? Dan krijg je de compensatie in februari uitbetaald.
  • Was de groep in februari gesloten? Dan krijg je de compensatie in maart uitbetaald.
  • Was de groep in maart gesloten? Dan krijg je de compensatie in april uitbetaald.
  • Enzovoort.

Was de opvanglocatie dicht? En is je kind hierdoor minder uren naar de opvang geweest? Geef dit dan binnen drie maanden door aan de Belastingdienst. Als je dit niet doet, moet je later misschien een bedrag terugbetalen.

Wat moet ik precies doen?
Geef aan de belastingdienst door hoeveel uur jouw kind naar de opvang is geweest.

Een voorbeeld:

Je kind gaat normaal elke maand 100 uur naar de opvanglocatie. In januari was de opvanglocatie een dag dicht. Hierdoor is je kind 4 uur minder naar de opvang geweest. Pas het aantal uren voor januari daarom aan naar 96 uur (100 – 4 = 96 uur).

Geef dit binnen drie maanden door aan de Belastingdienst. Dit gaat het makkelijkst via de Kinderopvangtoeslag app. De Belastingdienst berekent dan opnieuw hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt.

Waar zie ik hoeveel uur minder mijn kind naar de opvang is geweest?
Dit staat op de creditfactuur die wij stuurden. Je vindt het helemaal rechts in het overzicht onder 'Uren'.

Dus bijvoorbeeld ook dat je kind minder uren naar de opvang is geweest omdat de opvanglocatie dicht was. Geef daarom binnen drie maanden door aan de belastingdienst dat je compensatie krijgt. De belastingdienst berekent dan opnieuw hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt.

Krijg je geen kinderopvangtoeslag?
Dan hoef je in dit geval niks door te geven aan de Belastingdienst.

Je betaalt een maand vooruit. Eind februari ontvang je bijvoorbeeld de factuur voor de maand maart. Is een groep in maart gesloten? Dan krijg je in april een aparte factuur (= creditfactuur) waarin staat hoeveel geld je van ons terugkrijgt. Dit bedrag krijg je in april op je rekening. Het wordt dus niet verrekend met andere facturen.

Ja, je hebt recht op compensatie.