Klantreacties.

Klachten, verbeterpunten en complimenten

Bij Korein vinden we jouw mening zeer belangrijk. We zijn blij met complimenten en suggesties, maar ook met tips en klachten doen we ons voordeel. In alle gevallen is het verbeteren van onze dienstverlening ons doel.

Bespreek je klacht altijd eerst met de direct betrokkene(n), zoals de pedagogisch professional of vestigingsmanager. Zij kunnen dan direct actie ondernemen. Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je jouw klacht indienen via ons klantreactieformulier.

Klachtenprocedure.
1. Onvrede pakken we het liefst aan bij de bron, daar waar het ontstaat. Leidt een gesprek niet tot een oplossing of wil je jouw klacht bij de organisatie melden, dan kun je onderstaand klantreactieformulier invullen. Dit formulier komt rechtstreeks binnen bij de afdeling Pedagogiek en Kwaliteit van onze moederorganisatie Wij zijn JONG.

2. Je ontvangt binnen één week schriftelijk bericht over wie de klantreactie afhandelt. In de meeste gevallen is dat de leidinggevende van de vestiging of een medewerker van een van de ondersteunende afdelingen. De klacht wordt dan zorgvuldig onderzocht en je wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de afhandeling. De afdeling Pedagogiek en Kwaliteit registreert de afhandeling van de klantreactie en legt een dossier aan. De klacht wordt, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afgehandeld, maar uiterlijk zes weken na indiening. We streven ernaar om drie weken na binnenkomst van je reactie een passende oplossing te hebben voorgesteld.

3. De behandelaar neemt contact op en koppelt de gemaakte afspraken schriftelijk terug. In deze afspraken wordt een concrete termijn gesteld, waarbinnen we eventuele maatregelen realiseren. Hierna wordt jouw reactie officieel gesloten.

4. Indien nodig of gewenst zetten wij samen met de directeur en regiomanager organisatiebrede verbeteringen in gang. Bij wijzigingen wordt, afhankelijk van het onderwerp, de oudercommissie betrokken.


Wat als je het niet eens bent met de oplossing?
Wanneer de afhandeling van jouw reactie niet leidt tot een bevredigende oplossing, kun je je wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie. Je kunt je ook rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie wanneer je door omstandigheden geen reactie bij de direct betrokkene(n) kunt indienen.

Aanmelding bij de Geschillencommissie is laagdrempelig; je hebt geen advocaat nodig. De uitspraak is bindend.

 

Openbaar klachtenjaarverslag
In het Openbaar klachtenjaarverslag lees je de aard en de afhandeling van de klantreacties die het afgelopen jaar bij ons zijn ingediend.

Download als PDF

Klantreactieformulier.