Bereken jouw netto kosten per maand.

Heb je recht op kinderopvangtoeslag? Bekijk hieronder wat je nodig hebt voor de berekening.

Wil je gebruikmaken van ons peuterwerk maar heb je geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kun je onderstaande rekentool niet gebruiken. Bekijk hier de tarieven voor peuterwerk en hoe je je eigen bijdrage kunt berekenen.

Wat je nodig hebt voor de berekening.
Omdat kinderopvangtoeslag inkomensafhankelijk is, moet je weten wat het jaarlijks verzamelinkomen is. Het verzamelinkomen is wat jij en een eventuele (toeslag)partner samen jaarlijks verdienen min alle fiscale aftrekposten. Je vindt het verzamelinkomen terug op de laatste voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Je kunt het verzamelinkomen ook schatten door je bruto maandsalaris te vermenigvuldigen met dertien (twaalf maanden + vakantiegeld) en hiervan je eventuele hypotheeklasten af te trekken. Of maak een schatting op de website van de Dienst Toeslagen.

Met onze rekentool weet je snel waar je aan toe bent. Persoonlijk en vrijblijvend.

Kinderopvangtoeslag.
Alles wat je wilt weten over de Kinderopvangtoeslag lees je hier.

Goed om te weten

Vul de rekentool altijd in met de gegevens van al jouw kinderen die opvang afnemen. Ongeacht of ze opvang afnemen bij Korein of bij een andere aanbieder van opvang. Dit is belangrijk om te doen om een juiste en volledige berekening van jouw nettokosten te maken. Het percentage kinderopvangtoeslag dat je ontvangt voor jouw tweede kind (en volgende kinderen), ligt in de meeste gevallen een stuk hoger, waardoor de nettokosten relatief voordeliger zijn voor het tweede en volgende kind ten opzichte van het eerste kind dat kinderopvang afneemt. Het kind dat de meeste opvanguren afneemt is voor de kinderopvangtoeslag altijd het 1e kind. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Als je een 40-weken-arrangement afneemt en hiervoor de gegevens invoert in de rekentool zal de maandtermijn iets lager zijn dan dat je daadwerkelijk gefactureerd zal krijgen. Dit komt doordat wij bij een 40-weken-arrangement factureren in 11 termijnen, terwijl de rekentool rekent met 12 termijnen. Als je de maandtermijn omrekent naar een jaartermijn kom je uit op dezelfde totaalkosten.

Rekenvoorbeeld: je neemt op dinsdag en donderdag bso af vanaf 14:30 en je sluit een 40-weken-arrangement bij ons af. Jouw verzamelinkomen is tussen de € 78.372 en €81.886. De rekentool geeft dan aan dat je een factuur van € 298 zult ontvangen. Dit bedrag is gebaseerd op facturatie in 12 termijnen: € 298 x 12 = € 3.576 bruto op jaarbasis. Het 40-weken-arrangement facturen wij echter in 11 termijnen. Het factuurbedrag dat je daadwerkelijk van ons gaat ontvangen is € 3.576 gedeeld door 11 termijn = € 325.