Onze voorwaarden.

Korein hanteert de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang
Dagopvang en Buitenschoolse opvang van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Deze versie uit 2016 is de meest recente versie. Er is ook een toelichtingsdocument beschikbaar. De Algemene Voorwaarden vormen de basis voor de contracten tussen ouders en aanbieders van kinderopvang. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onze contracten voor dagopvang en bso.

 

Leveringsvoorwaarden.
Aanvullend op de Algemene Voorwaarden van de branche, heeft Korein leveringsvoorwaarden opgesteld. De volgende leveringsvoorwaarden zijn van kracht:
Leveringsvoorwaarden 2024 >

Huisregels.
Onze huisregels zijn vastgelegd in het huisreglement, dat op iedere vestiging van toepassing en inzichtelijk is. De vestigingsmanager beantwoordt graag jouw eventuele vragen over de huisregels.
Huisreglement 2024 >


Protocol gescheiden ouders.
Wij hebben een protocol opgesteld hoe wij omgaan met gescheiden ouders.

Protocol gescheiden ouders >


Privacyreglement.
Wij hanteren het privacyreglement van ons moederbedrijf, Wij zijn JONG.


Meer weten over onze voorwaarden of jouw contract?
Neem dan eens een kijkje bij onze veelgestelde vragen.