Veelgestelde vragen over het sluiten van groepen.

Er is een groot personeelstekort in de kinderopvang. Niet alleen bij Korein, maar bij de hele kinderopvangbranche. (Langdurige) uitval van medewerkers maakt het probleem extra groot.

Wij doen er alles aan om nieuwe medewerkers aan te nemen. We zoeken actief op LinkedIn en andere sociale media. Ook werken we samen met het Summa College en we bieden stage- en leerwerkplekken aan. Nieuwe medewerkers krijgen een goed inwerktraject en ze krijgen meteen een vast contract. Verder scholen we pedagogisch medewerkers bij zodat ze breder inzetbaar zijn.

Niet iedereen kan zomaar bij een kinderopvang werken. Om opvang te kunnen bieden zijn wij ook gebonden aan wet- en regelgeving zoals je kunt lezen op de website van de Rijksoverheid

We sluiten een groep nooit zomaar. Daar gaat heel wat aan vooraf:

·         Zijn er binnen het team medewerkers die extra kunnen werken?

·         Zijn er binnen de regio medewerkers die kunnen werken?

·         Kunnen we groepen samenvoegen?

·         Zijn er flexmedewerkers beschikbaar?

Toch is dat soms niet voldoende. Dan zit er niets anders op dan een groep te sluiten. Zie ook wat Marly van Oosterhout-Schoofs, locatiemanager bij Korein, erover vertelt.

Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. De Rijksoverheid heeft daarom kwaliteitseisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden. Deze eisen zijn onderdeel van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK).

In de wet IKK staat onder andere iets over de grootte van een groep en het aantal pedagogisch medewerkers. Soms hebben wij niet genoeg medewerkers beschikbaar om te kunnen voldoen aan deze wet. Dan moeten wij een groep dan tijdelijk sluiten.

Moeten wij een locatie tijdelijk sluiten door personeelstekort? Dan krijg je geen ruiluren. Je krijgt een vergoeding voor de uren dat je kind niet naar de opvang is geweest. Op www.korein.nl/compensatie lees je hier meer over.

Onze pedagogisch medewerkers zetten zich dagelijks in voor de ontwikkeling van kinderen. Zij werken al een hele tijd onder behoorlijke druk.

Heb je vragen of een klacht over het sluiten van groepen? Neem dan contact op met de afdeling Planning & Advies. Onze medewerkers helpen je graag. Zo krijgen we ook een goed overzicht van alle vragen die binnenkomen. Dit helpt ons om gericht actie te kunnen ondernemen.

De afdeling Planning & Advies is bereikbaar per mail via info@korein.nl. Of telefonisch op 040 - 294 89 89 (op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur).

Je kunt je vraag, opmerking of klacht hier achterlaten. Wil je liever iemand spreken? Dat kan natuurlijk ook. Bel dan 040 - 294 89 89 (op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur).

Het ziekteverzuim onder onze pedagogisch professionals wordt minder. Al is het coronavirus onvoorspelbaar, zo is gebleken.
Het personeelstekort in de kinderopvang is helaas niet zomaar opgelost. Daarom kunnen we niet beloven dat we geen groepen meer sluiten. We beloven wél dat we iedere dag opnieuw weer onze uiterste best doen om groepen open te houden.

In de lockdownperiode hebben we noodopvang aangeboden. Op andere momenten willen we graag opvang bieden aan alle werkende ouders. Dus ook aan ouders die geen cruciaal beroep hebben. Dat vinden we eerlijk(er).

We willen graag opvang aanbieden in de buurt waar ouders wonen of werken. Daarom sluiten we nooit zomaar een locaties structureel.

Soms hebben we niet genoeg pedagogisch medewerkers om de kwaliteit te leveren waar we als Korein voor staan. Dan besluiten we om een groep te sluiten. We streven ernaar om dit besluit minimaal drie dagen van tevoren te nemen. Zo heb je nog tijd om een andere (opvang)oplossing te zoeken.

We werken met een minimale bezetting, waardoor we kwetsbaar zijn voor onverwachte gebeurtenissen zoals een ziekmelding in de vroege ochtend. Als er dan geen andere oplossingen zijn, moeten we een groep soms op het laatste moment sluiten.

Ben je het hier niet mee eens? Dan kun je een klacht of verbeterpunt doorgeven via www.korein.nl/klantreacties.

Als we een hele groep moeten sluiten, sturen we een bericht via het ouderportaal en een e-mail. We doen ons best om de ouders te bellen. Maar helaas lukt dit niet altijd.

Het ouderportaal werkt niet met pushmeldingen. Van ieder bericht in het ouderportaal krijg je ook een e-mail. Zo word je op meerdere manieren geïnformeerd.

Op dit moment kunnen we maar één e-mailadres koppelen in het ouderportaal. Wil je meer mensen toegang geven tot het ouderportaal? Zij kunnen de app installeren op hun telefoon of tablet en met dit e-mailadres en bijbehorend wachtwoord inloggen.

Soms kunnen we met een kind minder een groep openhouden. In zo'n situatie vragen we je of je je kind wilt afmelden. Natuurlijk compenseren we je dan: we storten het teveel betaalde bedrag terug op je bankrekening.

Als het kan, zetten we pedagogisch medewerkers op meerdere locaties in. We moeten én willen hierbij ook rekening houden met een regel in de wet. Dat is de regel van het ‘bekende gezicht’. Dit houdt in dat kinderen moeten worden opgevangen door een pedagogisch medewerker die ze kennen. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

Soms kunnen we groepen samenvoegen. Als dit kan, doen we dat. Je kind opvangen op een andere locatie is moeilijker: volgens de wet- en regelgeving mag dit niet.

Kleine(re) locaties zijn kwetsbaar(der) dan grotere locaties. Als een locatie groter is, kan er wat meer geschoven worden met pedagogisch medewerkers. Ook kunnen groepen worden samengevoegd. Daarnaast zijn er op sommige locaties meer vacatures dan op andere locaties.

Andere kinderopvangorganisaties hebben hetzelfde probleem. Ook zij kampen met personeelstekort.

Ook maakt wet- en regelgeving het ons moeilijk om onderwijsondersteuners van het ene op het andere moment in te zetten. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

De kinderopvang kampt met een groot personeelstekort. Dat heeft vervelende consequenties zoals sluiting van groepen. Maar er is ook hoop! Lees het artikel van Hélène Smid, communicatieadviseur Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Heb je een dag geruild? En sluit op deze dag de groep of locatie wegens personeelstekort? Dan word je financieel gecompenseerd en worden de ruiluren teruggeboekt.

Opzeggen doe je schriftelijk: stuur een mail naar info@korein.nl. Kinderopvang is per dag opzegbaar en de opzegtermijn is één maand. Wij gebruiken de datum waarop jouw mail bij ons binnenkomt bij het verwerken van jouw opzegging.

Het vaste-gezichtencriterium houdt in dat er een vertrouwde pedagogisch medewerker is die emotionele veiligheid biedt aan een kind. De medewerker weet hoe het kind zich ontwikkelt, waar het behoefte aan heeft en waar het gestrest van raakt. De vaste gezichten mogen niet te vaak wisselen. Dus als een kind aanwezig is, werkt er die dag minimaal één vast gezicht van het kind op de groep. Meer informatie hierover leest u op de website van Rijksoverheid.

De wet zegt dat er een maximaal aantal kinderen is waar één pedagogisch medewerker verantwoordelijk voor is. Dit heet de beroepskracht-kindratio (BKR-ratio). Oudere kinderen zijn minder afhankelijk en hebben minder begeleiding nodig van een pedagogisch medewerker. Er is een rekentool waarmee kinderopvangorganisaties kunnen berekenen hoeveel pedagogisch medewerkers er nodig zijn op een groep van een bepaalde leeftijd. Vrijwilligers tellen niet mee in de berekening van de BKR-ratio. Daarom helpt het niet om ouders of andere ongediplomeerde vrijwilligers te vragen. Meer informatie hierover leest u op de website van Rijksoverheid.

We hebben een protocol met stappen die een locatiemanager neemt voordat ze beslist om te sluiten. Kunnen we medewerkers van een andere groep of locatie inzetten? Of een medewerker van de flex-pool? Kunnen we groepen samenvoegen als het aantal kinderen dat toelaat? Zijn er collega’s die meer willen werken die week? (De extra inzet en flexibiliteit van medewerkers waarderen we enorm, maar we willen ook voorkomen dat de werkdruk te hoog wordt.) Als het antwoord op al deze vragen ‘nee’ is, dan wordt besloten om te sluiten. Dat besluit nemen we uiterlijk drie dagen van tevoren. Als we eerder weten dat we moeten sluiten, informeren we u natuurlijk eerder. Toch blijft er altijd een kans op onverwachte sluitingen. Bijvoorbeeld door situaties een dag ervoor of op dezelfde ochtend.

Iedere locatie heeft een lokale oudercommissie waarbij u terechtkunt.

Daarnaast heeft Korein een centrale oudercommissie. De voorzitter is Floor Lindelauff. De centrale oudercommissie is bereikbaar op co@korein.nl. Meer informatie leest u op onze website.