Medezeggenschap van ouders.

Wij stellen de inbreng van ouders zeer op prijs. Daarom heeft elke vestiging een lokale oudercommissie. Daarnaast heeft Korein ook een centrale oudercommissie. 

Lokale oudercommissie.
Per vestiging zijn minimaal twee ouders lid van de lokale oudercommissie. De leden vertegenwoordigen alle ouders van de vestiging. De lokale oudercommissie richt zich voornamelijk op de gang van zaken binnen de vestiging. Zij vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Op de pagina van je vestiging zie je of je vestiging een oudercommissie heeft. Heb je interesse om lid te worden? De vestigingsverantwoordelijke vertelt je graag over de mogelijkheden. 

Centrale oudercommissie.
Korein heeft ook een centrale oudercommissie, deze is bereikbaar via co@korein.nl. De centrale commissie vergadert ongeveer 8 keer per jaar, waarvan 4 keer met de directie.

Een behoorlijk aantal heeft een machtiging (=mandaat) afgegeven aan de centrale oudercommissie. Hiermee geeft de lokale oudercommissie toestemming aan de centrale oudercommissie om (ongevraagd) advies uit te brengen aan de directie over onderwerpen:

       • Algemeen kwaliteitsbeleid en pedagogisch beleidsplan
       • Voedingsaangelegenheden
       • Openingstijden
       • Beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelactiviteiten voor de kinderen
       • Wijziging van de klachtenregeling
       • Wijziging van de prijs


Medezeggenschapsreglement.

De afspraken met de oudercommissies zijn vastgelegd in ons medezeggenschapsreglement. Dit reglement vind je ook in de informatiemap die op iedere vestiging ligt.

Enthousiast geworden?

Dan wil je vast meer weten over onze diensten. Of misschien wil je zelfs bij ons komen werken. Hoe dan ook, we ontmoeten je graag!