Medezeggenschap van ouders.

Wij stellen de inbreng van ouders zeer op prijs. Daarom heeft elke locatie een lokale oudercommissie. Per locatie zijn minimaal twee ouders lid. De leden vertegenwoordigen alle ouders. De lokale oudercommissie volgt het vestigingsbeleid, geeft advies en overlegt met de gebiedsmanager. Interesse om lid te worden? De gebiedsmanager vertelt je graag over de mogelijkheden.

 

Centrale oudercommissie.
Naast de lokale oudercommissies, heeft Korein een centrale oudercommissie met zeven gekozen leden. Zij overleggen ieder kwartaal. De directie van Wij zijn JONG, waar Korein onderdeel van uitmaakt, neemt ook deel aan het overleg. Het accent ligt op het volgen en toetsen van het organisatiebrede beleid op hoofdlijnen. Via een uitgewerkte communicatiestructuur is de betrokkenheid tussen de centrale en lokale oudercommissie gewaarborgd.

Contactgegevens.
De centrale oudercommissie is bereikbaar via co@korein.nl.

Medezeggenschapsreglement.
In ons medezeggenschapsreglement zijn de afspraken met de oudercommissies vastgelegd. Je kunt dit ook inzien in de informatiemap die op iedere locatie ligt.

Enthousiast geworden?

Dan wil je vast meer weten over onze diensten. Of misschien wil je zelfs bij ons komen werken. Hoe dan ook, we ontmoeten je graag!