Mijn factuur of betaling

Heb je een vraag over je factuur of betaling? Lees hier het antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Alle informatie rondom compensatie vind je op de pagina www.korein.nl/compensatie

Dit zijn de producten die je afneemt. Bij een 52-weken-arrangement voor de bso waarbij de eindtijd van school 14.45 uur is, betekent dit dat jouw kind gedurende 40 schoolweken welkom is van 14.45 tot 18.30 uur en in de 12 vakantieweken of tijdens schoolvrije dagen (studiedagen) van 07.30 tot 18.30.

Bij een 40-weken-arrangement voor de bso waarbij de eindtijd van school 14.45 uur is betekent dit dat jouw kind gedurende 40 schoolweken welkom is van 14.45 tot 18.30 uur. Tijdens de 12 officiële vakantie weken heb je geen opvang. Valt een studiedag op 1 van jou contractdagen dan heb je opvang vanaf 14:45. De uren vóór 14:45 kun je extra bijkopen zodat je kindje heel de dag naar de opvang kan komen op een studiedag.

Op jouw factuur zie je de exacte tijden waarop jouw kind naar het peuterwerk komt.
Bijvoorbeeld:

  • Peuterwerk WKO (08.30-12.30 uur): je kind komt in de ochtend naar het peuterwerk en je valt onder de Wet Kinderopvang. Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via toeslagen.nl.
  • Peuterwerk N-WKO (08.30-12.30 uur): je kind komt in de ochtend naar het peuterwerk en je valt niet onder de Wet Kinderopvang. Je kunt geen kinderopvangtoeslag aanvragen, maar je komt in aanmerking voor subsidie vanuit de gemeente. De financiële afhandeling verzorgt Korein.
  • Peuterwerk Advies JGZ valt niet onder de Wet Kinderopvang (WKO): je kind heeft een VE-indicatie en komt 8 uur extra naar het peuterwerk. Deze extra uren zijn gratis. 

Wil je in aanmerking komen voor subsidie vanuit de gemeente? Dan dien je de meest recente inkomensgegevens van jou en je eventuele toeslagpartner aan ons op te sturen.

Op enkele locaties gelden afwijkende tijden. Dit kun je navragen bij de afdeling Planning & Advies via info@korein.nl of bel 040 - 294 89 89.

Je kunt je factuur alleen per bankoverschrijving of automatische incasso betalen. Wanneer je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om per automatische incasso te betalen, dan kun je contact opnemen via e-mail info@korein.nl of telefonisch via 040 - 294 89 89. Je krijgt dan een formulier waarmee je ons machtigt om de facturen automatisch te incasseren.

Je krijgt van de Dienst Toeslagen de kinderopvangtoeslag vooraf. Korein schrijft de facturen automatisch af op de 3e van de maand waarin de opvang genoten wordt. Bijvoorbeeld: je krijgt rond 20 juni jouw toeslag van de Dienst Toeslagen voor de maand juli. Op 3 juli wordt het factuurbedrag voor de opvang van juli automatisch bij je afgeschreven.

De jaaropgave wordt eenmaal per jaar, eind februari, verstrekt. Deze vind je op dat moment terug in het Ouderportaal.

We berekenen de werkelijke dagen per maand die worden afgenomen. Deze werkelijke dagen worden met een * aangeduid. Daarachter staat het bedrag en het aantal uren dat wordt berekend. 

De bedragen zijn een gemiddelde per maand, berekend over een heel jaar. Wij rekenen als volgt:

uren opvang per week x 52 weken: 12 maanden = aantal uren per maand

Bijvoorbeeld
Een maandag van 07.30 tot 18.30 uur = 11 uur per dag x 52 weken: 12 maanden = 47,67 uur per maand.

De factuur, die per vooruitbetaling voldaan wordt en die achteraf onjuist blijkt te zijn, wordt volledig gecrediteerd. Vervolgens wordt er een nieuwe factuur gemaakt.

Als de nieuwe factuur een hoger te betalen bedrag laat zien dan de oorspronkelijke factuur, dan wordt dit verschil automatisch verrekend via de automatische incasso. Dat wil zeggen dat het openstaande bedrag samen met de eerstvolgende factuur geïncasseerd wordt.

Als de nieuwe factuur een lager te betalen bedrag laat zien dan de oorspronkelijke factuur, dan wordt dit verschil automatisch verrekend via de automatische incasso. Dit wil zeggen dat dit bedrag in mindering wordt gebracht op de eerstvolgende factuur die geïncasseerd wordt.

Heb je ervoor gekozen om zelf de betaling te regelen? Dan zie je in de factuur of je nog geld terugkrijgt van Korein of bij moet betalen.
Krijg je geld terug? Dan kun je dit verrekenen met de eerstvolgende factuur. Of je kunt een verzoek indienen bij de afdeling Debiteuren om het geld terug te storten. Stuur hiervoor een mail naar debiteuren@kss.nl.

Als je moet bijbetalen, dan geldt de betalingstermijn die op de nieuwe factuur vermeld staat.

Je kunt hiervoor een e-mail sturen aan debiteuren@kss.nl. Op dit moment is dit nog niet mogelijk via je ouderportaal.

Nee, de kinderopvangtoeslag wordt door de Dienst Toeslagen rechtstreeks naar je eigen rekening overgemaakt.

Zowel voor de dagopvang als voor de bso kun je kiezen voor een arrangement in- of exclusief vakantieweken. Korein factureert de jaarkosten in 12 maandelijkse termijnen.

Een uitzondering hierop is het 40-weken-arrangement. Hierbij worden de jaarkosten verdeeld over 11 termijnen. Ditzelfde geldt ook voor peuterwerk. Ook dit wordt in 11 termijnen gefactureerd waarbij de maand augustus niet gefactureerd wordt.

Ja, u betaalt maandelijks hetzelfde bedrag voor alle dag(en) per week waarvoor u een contract heeft. Dit is ongeacht of er in de maand wel of geen officiële feestdag valt. 

Op officiële feestdagen krijgen medewerkers, net als in andere branches, gewoon doorbetaald. De uren van officiële feestdagen komen ook in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.