Voorbeeld Factuur.

Op deze pagina vindt u uitleg over uw factuur. Let op: onderstaande afbeelding is een voorbeeld factuur.

Voorbeeld-factuur-Korein.jpg


Wat betekenen alle termen op mijn factuur?

Relatienummer
Het relatienummer is het nummer waarop u bij ons bekend bent in onze systemen. 

Vervaldatum
Voor deze datum moet u deze factuur betaald hebben. Lukt dit een keer niet? Neem dan op tijd contact met ons op.

Factuurnummer
Dit is een uniek nummer van uw factuur. 

Periode
Dit is de maand waarover de factuur gaat.
Startte de opvang van je kind later in de maand? Of stopte deze voor het einde van de maand? Dan betaal je natuurlijk alleen voor de periode waarin je kind opvang kreeg.

Product / Artikel
Hier vindt u de naam en adres van de locatie en de bijbehorende diensten die u bij ons afneemt. 

LRK
Het LRK-nummer is het nummer uit het Landelijk Register Kinderopvang die u nodig heeft bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

ma - di - wo - do - vr
Dit zijn de dagen van de week (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag). Als er een 1 onder staat, neemt u op die dag diensten bij ons af.

Tarief
Bij het tarief wordt het uurtarief weergegeven. 

Bedrag
Het bedrag toont het bedrag dat van uw rekening wordt afgeschreven. Wordt niet altijd geïncasseerd.

Het maandbedrag is het aantal uur per jaar x het uurtarief : het aantal termijnen.

Wko
Bij Wko (Wet Kinderopvang) vindt u de gegevens die u nodig heeft voor de aanvraag van uw kinderopvangtoeslag. 

Uren
Hier vindt u het aantal uur dat u in de genoemde periode diensten van ons afneemt.