RISE.

Eindhoven - Tongelre

In Eindhoven in de wijk Tongelre ligt RISE. Een internationale vestiging met verschillende culturen. Met een enthousiast, betrokken en goed opgeleid team geven wij ieder kind persoonlijke aandacht. In het belang van het kind, zijn aan iedere groep vaste gezichten verbonden, die oog hebben voor ieder kind. Lees snel wat er nog meer te beleven is bij RISE.

 

Internationaal
Onze vestiging is een ontmoetingsplek voor kinderen en ouders uit verschillende culturen. Op een speelse manier besteden we veel aandacht aan het leren van de Nederlandse taal. Voor de kinderen is de voertaal Nederlands.


Zelfredzaamheid
Het stimuleren van zelfredzaamheid is onderdeel van onze werkwijze. Door kinderen eerst zelf iets te laten proberen en ze te ondersteunen wanneer het ze niet lukt. Daarbij geven we de kinderen ook zelfvertrouwen.


Activiteiten
Met meerdere schoolpleinen waar de kinderen fijn buiten kunnen spelen, een gymzaal en een grote keuken, zijn er voor ieder kind passende activiteiten. Ongeacht de leeftijd of ontwikkeling. Kinderen zelf laten ontdekken en experimenteren is voor ons een belangrijk uitgangspunt.

Praktische informatie.

Onze openingstijden zijn:

Dagopvang
Maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.30 uur

Peuterwerk
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur (met vve-indicatie tot 14.30 uur)

Buitenschoolse opvang
Maandag t/m vrijdag van 14.30 tot 18.30 uur

Korein RISE werkt samen met onderstaande scholen:

  • Dagopvang voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar
  • Peuterwerk voor kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar
  • Buitenschoolse opvang
  • Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE): wij zijn een erkende aanbieder van VVE. Kinderen die door het consultatiebureau worden geïndiceerd, ontvangen hiervoor subsidie
  • Wij werken met KIJK! observatie- en volgsysteem, zodat we samen de ontwikkeling van jouw kind nauwkeurig kunnen volgen
  • Verlengde opvang: soms kunnen kinderen van vier jaar niet direct in het basisonderwijs worden geplaatst. Korein biedt dan, indien de bezetting dit toelaat, de mogelijkheid om deze korte periode te overbruggen met een verlengde opvang
  • Samenwerking met bibliotheek Eindhoven: je kunt intern boekjes lenen die aansluiten bij het niveau van jouw kind

Op onze vestiging staan we voor respect voor elkaar, openheid, persoonlijke communicatie, geborgenheid, veiligheid en een vertrouwde omgeving, die als een thuis is voor de kinderen én voor jou als ouder.

Wij spelen in de dagopvang en in het peuterwerk in op de leeftijd en ontwikkeling van jouw kind: van 0 tot 4 jaar. Om dat goed te doen, werken we met VVE-programma’s. Met deze programma’s ondernemen we activiteiten in thema’s die aansluiten bij de leefwereld van jouw kind en dragen zo actief bij in hun taalontwikkeling.

VVE-programma dagopvang >

Ilse van Bruggen
Vestigingsmanager

 

Ons adres
Tafelbergplein 8
5642 GP Eindhoven

Groepen
Luna: 06 - 15 48 46 79
Stella: 06 - 15 10 26 58
Solis: 06 - 15 10 46 61
Nova: 06 - 18 26 93 37

LRK: 918035788

Plan route

Rondleiding aanvragen

Klantadviseur
Sylvia Maas
040 - 294 89 72
s.maas@korein.nl
(ma, wo en do)

Voor al jouw vragen over kinderopvang bij Korein.

Ouderportaal

Het Ouderportaal van Konnect is het centrale communicatiekanaal van Korein. Hier kun jij als ouder alle belangrijke informatie inzien, zoals je facturen, foto’s van de dag van jouw kind en het aantal ruiluren dat je hebt opgebouwd.