Tarieven tussenschoolse opvang.

De tarieven voor tso worden vastgesteld per kalenderjaar.

 

Onze tarieven in 2020.
De tarieven voor tussenschoolse opvang in 2020 vind je in het overzicht hieronder:

- Tarievenoverzicht tussenschoolse opvang 2020


Onze tso, jouw basisschool?
Bekijk snel of wij ook op jouw basisschool het tussenschoolse aanbod verzorgen!
Deelnemende scholen