Tarieven tussenschoolse opvang.

De tarieven voor tso worden vastgesteld per kalenderjaar.

 

Onze tarieven.
De tarieven voor tussenschoolse opvang vind je in het overzicht hieronder:


Tarievenoverzicht tussenschoolse opvang 2022
Deze tarieven gelden van 1 januari tot en met 31 december 2022.


Onze tso, jouw basisschool?
Bekijk snel of wij ook op jouw basisschool het tussenschoolse aanbod verzorgen!
Deelnemende scholen