Onze visie op kindontwikkeling.

Kinderen die lekker in hun vel zitten, kunnen zich optimaal ontwikkelen. En daaraan bijdragen vinden we onze belangrijkste taak. Zelfvertrouwen – dát is het mooiste wat we hen kunnen geven. Door een warme sfeer te creëren waarin ieder kind zichzelf kan zijn. Door hun nieuwsgierigheid te prikkelen in een uitdagende omgeving. We geven jouw kind de ruimte om het zelf uit te vinden en op eigen wijze op ontdekking te gaan. Te klauteren en te klimmen. Initiatief te nemen en samen te lachen. Een keer te vallen en weer op te staan. En vooral eens buiten de lijntjes te kleuren. Want wij geloven dat jouw kind daar beter van wordt.

Je ziet ze groeien bij Korein!

Welbevinden en betrokkenheid maken het verschil.
De belangrijkste vraag die we onszelf steeds stellen is: doen we het goed, ook in de ogen van de kinderen? Welbevinden en betrokkenheid vormen samen de bril waardoor we kijken. Kijken door deze bril zegt niet alleen iets over het kind, maar geeft ons onmiddellijke feedback over de impact van onze aanpak. We willen samen opvoeden, in een rijke, uitdagende omgeving, met ruimte voor initiatief, altijd in dialoog. Dit zijn dan ook de pijlers van onze pedagogische visie:

Opvoeden doen we samen.
Kinderen hebben recht op de best mogelijke start in het leven. Een opvoeding en ondersteuning die ervoor zorgen dat zij hun mogelijkheden en talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Ouders zijn de eerste en belangrijkste opvoeders om daarvoor te zorgen. Vanuit een wetenschappelijk onderbouwd raamwerk, een levende pedagogiek en jarenlange praktijkervaring leveren wij een aanvulling op die thuissituatie. We versterken elkaar zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, sociale en bekwame volwassenen die nu en in de toekomst bijdragen aan onze samenleving.

In een rijke en uitdagende omgeving.
Een rijke, uitdagende omgeving is een voorwaarde om kinderen tot betrokken activiteit en dus in ontwikkeling te krijgen. Die omgeving bestaat uit kinderen, want kinderen leren ontzettend veel van elkaar. Uit volwassenen: ouders en professionals, die een rolmodel zijn en vanuit hun diversiteit rijkdom en zingeving toevoegen. Maar ook uit de fysieke ruimte. Die prikkelt tot verkennen, aftasten, ontdekken, spelen, ravotten, beschrijven, vergelijken, bediscussiëren en expressie in alle vormen. Een avontuurlijke plek waar iets te beleven valt.

Met ruimte voor initiatief.
Kinderen ruimte bieden om initiatief te nemen, sluit het best aan bij de manier waarop kinderen spelen en zich ontwikkelen. Het is een krachtige manier om betrokkenheid te verhogen en zelfstandigheid te stimuleren. Zodat kinderen optimale kansen krijgen zich te ontwikkelen en hun talenten aan te laten spreken in een zorgzame, veilige en uitdagende omgeving. Zo worden zij veelzijdig competent.

Altijd in dialoog.
Wij kijken verder dan gedrag. Leven ons in in de kinderen en stemmen daar onze aanpak op af. We willen weten wat kinderen beweegt, hen bezighoudt, hoe we aan kunnen sluiten bij hun behoeften, niveau en belevingswereld. Vanuit aanvaarding, echtheid en empathie. Zo bereiken we samen een hoge kwaliteit van interactie, een belangrijke basis voor het verrijken van kindontwikkeling.

 

Enthousiast geworden?

Dan wil je vast meer weten over onze diensten. Of misschien wil je zelfs bij ons komen werken. Hoe dan ook, we ontmoeten je graag!