27 oktober 2021

Martijn Arts nieuwe directeur Korein.

Martijn Arts nieuwe directeur Korein.

Na een zorgvuldig wervings- en selectieproces is besloten dat Martijn Arts per 1 december 2021 start als directeur van Korein. Hiermee volgt hij Henk Schreurs op die sinds eind 2020 Korein als interim directeur leidde. 

Martijn is geen onbekende binnen onze organisatie. Sinds 1 november 2018 is hij als Manager Marketing en Communicatie actief binnen Wij zijn JONG, waar Korein deel van uit maakt. Martijn is al sinds 2001 actief in de kinderopvang en heeft in dit vakgebied functies vervuld in diverse sectoren. Onder andere als ondernemer en Relatiemanager bij het Waarborgfonds Kinderopvang en Ruimte-OK. Hierin heeft hij ruime kennis en ervaring opgedaan van de bedrijfsmatige kant van kinderopvang en de samenwerking met het onderwijs. Daarnaast is door de jaren heen ook de interesse en betrokkenheid bij pedagogiek en kindontwikkeling bij hem tot bloei gekomen. 

Doorslaggevend voor de keuze waren de mensgerichte stijl van samenwerking van Martijn, zijn ideeën over de uitdagingen die voor ons liggen en de gedrevenheid die daarbij in alles naar voren kwam.  

Vanaf 15 november zal Martijn zijn taken als manager MarCom neerleggen. Tot 1 december zullen Henk en Martijn de tijd nemen om te zorgen voor een goede overdracht van de lopende zaken, waarna Martijn formeel per 1 december 2021 als Directeur Korein in functie treedt. 

Terug naar overzicht