1 september 2020

Korein tekent Lokaal Sportakkoord.

Korein tekent Lokaal Sportakkoord.
Categorie: partners

Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten. Het akkoord werd in 2018 gesloten. Op peildatum 7 juli 2020 werd in 344 van de 355 gemeenten in Nederland gewerkt aan een Lokaal Sportakkoord. Dit wordt getekend door diverse belanghebbenden, waarvan Korein er een is.

Waarom tekent Korein het Lokaal Sportakkoord?
Kinderen die lekker in hun vel zitten, kunnen zich optimaal ontwikkelen. Daaraan bijdragen vinden we onze belangrijkste taak. We willen samen opvoeden in een rijke, uitdagende omgeving met ruimte voor initiatief, altijd in dialoog. Daarom gaat Korein in diverse Brabantse gemeenten het Lokaal Sportakkoord ondertekenen. Onder andere in Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond en Someren.

Over het Nationaal Sportakkoord
De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit sporten. Sportaccommodaties staan te vaak leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. En de klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers. Als het aantal sporters in ons land afneemt, heeft dat ook gevolgen voor de topsport. We willen er daarom voor zorgen dat mensen blijven sporten. Door aanbieders te versterken en kinderen weer meer en beter te laten bewegen. Door de sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Dan betrekken we iedereen bij sport. Dan kan de sport bijdragen aan een gezond Nederland en aan een samenleving die zich één voelt.

Lees meer over het Nationaal Sportakkoord

Terug naar overzicht