Kindcentrum de Klimboom.

Best

Op zoek naar dagopvang, peuterwerk of buitenschoolse opvang? Wij heten jou en jouw kind(eren) van 0 tot 7 jaar van harte welkom bij onze kinderopvang in kindcentrum de Klimboom aan de Paardenhei te Best. 
In het kindcentrum werken onderwijs en opvang nauw samen. De overgang van peuter naar kleuter gaat stapsgewijs doordat 3-jarigen kennismaken met kleuteractiviteiten. Zo is de overstap naar school voor jou en jouw kind zo gemaakt!

 

 

Spelen en leren.
We bieden opvang voor kinderen van 0-4 jaar in een babygroep (0-2 jaar) en peutergroep (2-4 jaar). De allerjongste kinderen ontwikkelen zich snel en daarom krijgen ze bij ons alle mogelijkheden om al van jongs af aan te ontdekken. Baby's kunnen dat fijn en veilig in een grondbox. 

 

Nieuwsgierige peuters.
Peuters kunnen ook gebruik maken van ons peuterwerk waar ze tijdens schoolweken twee ochtenden van 8.30 tot 12.30 uur met andere peuters ontdekken en spelen aan de hand van themagerichte activiteiten. Dit sluit goed aan op de belevingswereld van peuters. Zo bereiden ze zich met ons VVE programma (voor- en vroegschoolse educatie) voor op de overstap naar het basisonderwijs.

 

Vrije tijd na school.
Voor schoolgaande kinderen is er buitenschoolse opvang (bso) met een voorschools en naschools aanbod en ook op schoolvrije dagen is er voor hen van alles te beleven. De bso voor de jongere kinderen vindt plaats in het kindcentrum. Is jouw kind 7 jaar of ouder? Dan gaan de kinderen van dit kindcentrum naar de bso-locatie aan de Gildelaan (bij de atletiekvereniging). Wij bieden de oudere kinderen ook sportmogelijkheden.

Praktische informatie.

Onze openingstijden zijn:

maandag
7.30 tot 18.30 uur

dinsdag
7.30 tot 18.30 uur

woensdag
7.30 tot 18.30 uur

donderdag
7.30 tot 18.30 uur

vrijdag
7.30 tot 18.30 uur

Op woensdag zijn onze bso en vso gesloten. Er zijn wel mogelijkheden bij onze andere locaties in Best.

Korein KC de Klimboom werkt samen met onderstaande scholen:

Deze locatie heeft een oudercommissie. Je wordt geïnformeerd via deze pagina en het informatiebord op de locatie.

Contact: kcklimboomlocko@outlook.com

Laura Schweren
Locatiemanager
06 - 21 12 54 65

Ons adres

Vlinderhei 12
5685 GZ Best

Bso: 06 - 10 10 88 43
Babygroep Luchtballon: 06-15464400
Peutergroep Poppenkraam: 06-15322354
Peuterwerk Bert: 06-21956134

paardenhei@korein.nl

LRK dagopvang: 261095493
LRK bso: 799952448

Plan route

Rondleiding aanvragen

Klantadviseur
Monique van Bladel
040 - 294 89 63
(ma, di, wo, do bereikbaar t/m 12:30)
m.vanbladel@korein.nl

Voor al jouw vragen over kinderopvang bij Korein.

Ouderportaal

Het Ouderportaal van Konnect is het centrale communicatiekanaal van Korein. Hier kun jij als ouder alle belangrijke informatie inzien, zoals je facturen, foto’s van de dag van jouw kind en het aantal ruiluren dat je hebt opgebouwd.