Ruilen bij Korein.

Soms kan het voorkomen dat je kind niet aanwezig is op een vaste opvangdag. Deze dag kun je proberen te ruilen met een andere dag. De laatste tijd is het vaak lastig om aan een ruilaanvraag te voldoen. Dit komt door het personeelstekort en een hoog ziekteverzuim. Ruilen is nog steeds mogelijk, alleen minder vaak dan jij en wij graag zouden willen. 

De ruilservice, en met name de beperkte mogelijkheden vanwege het personeelstekort om ruiluren in te zetten, zorgt voor veel onrust op de groep. En is een extra werklast voor onze pedagogisch medewerkers. Daarom kunnen vanaf 1 januari 2023 geen ruiluren meer worden opgebouwd. Eerder opgebouwde ruiluren blijven nog geldig tot 365 dagen na de afgemelde dag, tot uiterlijk 31 december 2023. 

Wil je snel weten hoe ruilen bij Korein werkt?
>Bekijk hier de factsheet 'Ruilen bij Korein'

 • Je kunt jouw kind afmelden tot vijf dagen voor de betreffende dag om ruiluren te ontvangen. Afmelden kan alleen via het ouderportaal of de app.
 • Weet je al dat je een bepaalde dag niet gaat gebruiken? Dit kan vanaf drie maanden van tevoren. Hoe eerder je afmeldt, hoe groter de kans dat we iemand anders blij kunnen maken met een plaats op de groep.
 • Ruiluren kunnen worden opgebouwd over een hele dag of een dagdeel. Je bouwt dus geen ruiluren op wanneer je jouw kind eerder ophaalt of later brengt.
 • Op nationale feestdagen zijn we gesloten. Valt dit op jouw vaste opvangdag? Dan ontvang je automatisch ruiluren over deze dag. Je hoeft hiervoor dus niets te doen. De ruiluren over deze feestdagen ontvang je achteraf en deze uren kun je dan ook niet eerder dan de desbetreffende feestdag inzetten.
 • Heb je jouw kind afgemeld? Dan vervalt jouw recht op deze dag en kunnen wij deze toewijzen aan een ander kind. Wanneer je toch opvang nodig hebt op deze dag en er is nog plaats, is jouw kind natuurlijk van harte welkom! Dit beschouwen wij dan als een aanvraag voor Extra Opvang (je hebt inmiddels ruiluren opgebouwd met de eerdere afmelding), die je kunt indienen via het e-mailadres dat jouw locatie aan je doorgeeft.
 • Meld je een goedgekeurde ruilaanvraag af dan ontvang je geen ruiluren.
 • Een ruilaanvraag kun je op ieder moment indienen via het e-mailadres dat je ontvangt via jouw locatie.
 • Je kunt drie maanden van tevoren al een ruilaanvraag indienen. Wanneer je hoort of de aanvraag is goedgekeurd, verschilt per locatie.
 • Een ruilaanvraag die nog niet is goedgekeurd, kun je altijd annuleren met behoud van ruiluren.
 • De ruilaanvraag die het vroegst is ingediend, wordt als eerste behandeld. Wel zo eerlijk.
 • Ruilaanvragen worden goedgekeurd als er voldoende plaats is op de groep, zodanig dat het past binnen de wet- en regelgeving. Dit wil zeggen dat er maximaal het wettelijk toegestane aantal kinderen op de locatie opgevangen kan worden en dat de beroepskracht-kindratio niet wordt overschreden. De kwaliteit van onze dienstverlening staat voorop. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.
 • Wij streven er natuurlijk naar jouw kind een plaats te bieden op zijn of haar vaste groep. Wanneer er alleen nog plaats is op een andere groep, overleggen we altijd eerst of je hiervan gebruik wilt maken.
 • Heb je jouw kind afgemeld? Ruiluren kun je proberen in te zetten vanaf de datum van afmelden tot een jaar na de opvangdag die je hebt afgemeld tot en met uiterlijk 31 december 2023. We gebruiken altijd de eerst opgebouwde ruiluren. In de ouderapp kun je zien hoeveel ruiluren je nog hebt. Je vindt het onder 'Account – Functies – Tegoeden'.
 • Ruiluren zijn eenmalig inzetbaar. Wanneer jouw kind toch niet op de afgesproken ruildag komt, kun je de ingezette ruiluren niet nogmaals gebruiken.
 • Je kunt de kind gebonden ruiluren meenemen als je van locatie verandert.
 • Wisselt jouw kind van dagopvang naar buitenschoolse opvang? Dan vervallen de opgebouwde ruiluren uit de dagopvang.
 • Als het opvangcontract is beëindigd, vervallen de opgebouwde ruiluren. Na de laatste contractdag kun je geen ruiluren meer inzetten. Heb je ruiluren ingezet na het beëindigen van het opvangcontract? Dan zijn deze helaas niet meer geldig en ontvang je een factuur voor deze uren.
 • Ruiluren zijn kind gebonden.
 • Wanneer je op een dag meer uren opvang afneemt dan het aantal ruiluren dat je nog hebt, dan ontvang je voor alle opvanguren een factuur. Op deze dag worden dan geen ruiluren ingezet.
 • Je kunt alleen ruiluren inzetten die al zijn opgebouwd.
 • Ruiluren zijn niet inwisselbaar voor geld.

Meer weten over vervallen van de ruilservice?
Vanaf 2023 vervalt de ruilservice. Kijk hier voor wat dit voor jou betekent.

Snel weten hoe ruilen bij Korein werkt?
Bekijk hier de factsheet 'Ruilen bij Korein'

Mag ik opvangdagen ruilen? 
Ja, je kunt opvangdagen ruilen tot en met 2023. Je bouwt vanaf 2023 echter geen nieuwe ruiluren meer op. Daarbij is het goed om te weten dat ruilen een service is, geen recht. We doen ons best om het ruilen van dagen mogelijk te maken. We kunnen niet garanderen dat dit ook lukt. 

Is ruilen voor bso, dagopvang én peuterwerk beschikbaar?
Ruilen is alleen beschikbaar voor de dagopvang en de BSO. Ruilen van Peuterwerk, verlengingen van vaste dagdelen (van 0.5 uur of een veelvoud daarvan) en een 0-uren contract is niet mogelijk.

Gaat ruilen met open of gesloten beurs?
Ruilen gaat met gesloten beurs. Hieronder verstaan we dat als een aanvraag met meer inzet van meer ruiluren wordt aangevraagd dan deze kost, vervallen de resterende ruiluren. Bijvoorbeeld als u een korte middag bso aanvraagt (4 uur) en tegen inlevering van een vakantiedag (11 uur), vervallen er 6 uur.

Mag ik feestdagen ruilen? 
Als feestdagen tot 1-1-2023 op een vaste opvangdag van je kind vallen, mogen ze geruild worden. Na 1-1-2023 vervalt deze service. Met feestdagen bedoelen we dagen waarop de opvang (volgens de cao Kinderopvang) gesloten is. Dit zijn de volgende dagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag (één keer in de vijf jaar)
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste en tweede Kerstdag

Je krijgt voor deze dagen het aantal contracturen als ruiluren. Je krijgt de ruiluren achteraf. Dit betekent dat je de ruiluren niet vooraf kunt gebruiken.

Hoeveel ruiluren krijg ik voor een studiedag? 
Kinderopvang op studiedagen is een service van Korein. Heb je een 52-weken-arrangement en valt een studiedag op een contractdag? Dan krijg je die studiedag tot 1-1-2023 gratis. Na 1-1-2023 vervalt deze service.

Komt jouw kind niet op een studiedag?
Dan krijg je ruiluren tot 1-1-2023. Na 1-1-2023 vervalt deze service.
Bijvoorbeeld: als je kind om 14.30 uur uit is krijg je 4 ruiluren voor de studiedag.

Kan ik extra opvang ruilen? 
Nee, dit is niet mogelijk. Als je extra opvang vastlegt, is dit definitief. Je kunt de uren niet meer ruilen.

Kan ik mijn ruiluren laten uitbetalen? 
Nee, ruilen is een service.

 • We rekenen op de vaste dag op jouw kind.
 • Op die dag zetten we het volgens de wet verplichte aantal medewerkers in.
 • Je krijgt daarom geen geld terug als je kind een dag niet komt.
 • Wel kun je proberen om de dag te ruilen.

Kan ik mijn ruiluren inzetten nadat ik mijn contract heb opgezegd? 
Nee, dit is niet mogelijk. Zodra het contract stopt, vervallen de opgebouwde ruiluren.

Zijn opgebouwde ruiluren overdraagbaar?
Nee, ruiluren zijn gekoppeld aan een contract. Dat betekent dat je opgebouwde ruiluren niet door kunt geven aan een ander kind, ook niet in jouw gezin. Dit geldt ook als jouw kind overstapt van dagopvang naar bso. Je kunt de ruiluren niet meenemen naar de bso.

Hoe werkt het ouderportaal? 
Lees hier meer over het ouderportaal.

Waarom is het nu (bijna) niet mogelijk om een dag te ruilen?
De laatste tijd is het voor ons steeds lastiger om aan een ruilaanvraag te voldoen. Dit komt door het landelijke personeelstekort en een hoog ziekteverzuim. Ook willen we steeds de kwaliteit leveren die u van ons gewend bent. 

De ruilservice, en met name de beperkte mogelijkheden om ruiluren in te zetten, zorgt voor veel onrust op de groep. En is een extra werklast voor onze pedagogisch medewerkers. Daarom kunnen vanaf 1 januari 2023 geen ruiluren meer worden opgebouwd. 

Ik hoor soms dat andere kinderen zijn afgemeld. Waarom is er dan geen plaats om mijn kind op te vangen en zo ruiluren te gebruiken?
Soms horen we (te) laat dat andere kinderen niet komen. We hebben je dan al verteld dat we je aanvraag om te ruilen moeten afwijzen.

We kiezen er dan soms voor om medewerkers anders in te zetten. We laten ze bijvoorbeeld een zieke collega vervangen of taken doen die de kwaliteit van de opvang beter maken.

Waarom kan mijn kind niet op een andere groep worden opgevangen als ik ruiluren wil inzetten?
De samenstelling van de groep en de inzet van personeel is aan wetten en regels gebonden. Zo mogen er niet meer dan het maximaal toegestane aantal kinderen op een groep en op een locatie worden opgevangen. Ook is het aantal kinderen dat een medewerker mag opvangen wettelijk bepaald. Dit heet de BKR-ratio, we worden daarop gecontroleerd door de GGD.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen in een groep. We proberen dan ook zo weinig mogelijk te wisselen tussen groepen.

Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid

Ik heb een andere vraag over deze wijziging. Waar kan ik deze stellen? 
Onze klantadviseurs staan voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk alle contactmogelijkheden.