Ruilen bij Korein.

Kinderen komen meestal op vaste dagen naar de dagopvang en buitenschoolse opvang. Dit is belangrijk voor de stabiliteit van de groepen, het veilige en vertrouwde gevoel van de kinderen en daarmee de pedagogische kwaliteit.

Het kan voorkomen dat jouw kind op de vaste dag niet naar onze kinderopvang komt. Wanneer je jouw kind 5 dagen voor de betreffende dag afmeldt, ontvang je ruiluren. Als de personeelsplanning en de bestaande wet- en regelgeving dit toelaten kun je deze uren op een ander moment inzetten. De laatste tijd is het vaak lastig om aan een ruilaanvraag te voldoen. Dit komt door het personeelstekort en een hoog ziekteverzuim. Ruilen is nog steeds mogelijk, alleen minder vaak dan u en wij graag zouden willen. Ruilaanvragen kun je indienen op de locatie. Je leest er hieronder meer over.

Heb je al bericht ontvangen dat jouw locatie over is op het ouderportaal van Konnect? Vanaf nu kun je eenvoudiger ruildagen aanvragen. Lees meer informatie over Konnect.

 • Je kunt jouw kind afmelden tot vijf dagen voor de betreffende dag om ruiluren te ontvangen. Afmelden kan alleen via het ouderportaal of de app.
 • Weet je al dat je een bepaalde dag niet gaat gebruiken? Dit kan vanaf drie maanden van tevoren. Hoe eerder je afmeldt, hoe groter de kans dat we iemand anders blij kunnen maken met een plaats op de groep.
 • Ruiluren kunnen worden opgebouwd over een hele dag of een dagdeel. Je bouwt dus geen ruiluren op wanneer je jouw kind eerder ophaalt of later brengt.
 • Op nationale feestdagen zijn we gesloten. Valt dit op jouw vaste opvangdag? Dan ontvang je automatisch ruiluren over deze dag. Je hoeft hiervoor dus niets te doen. De ruiluren over deze feestdagen ontvang je achteraf en deze uren kun je dan ook niet eerder dan de desbetreffende feestdag inzetten.
 • Heb je jouw kind afgemeld? Dan vervalt jouw recht op deze dag en kunnen wij deze toewijzen aan een ander kind. Wanneer je toch opvang nodig hebt op deze dag en er is nog plaats, is jouw kind natuurlijk van harte welkom! Dit beschouwen wij dan als een aanvraag voor Extra Opvang (je hebt inmiddels ruiluren opgebouwd met de eerdere afmelding), die je kunt indienen via het e-mailadres dat jouw locatie aan je doorgeeft.
 • Meld je een goedgekeurde ruilaanvraag af dan ontvang je geen ruiluren.
 • Een ruilaanvraag kun je op ieder moment indienen via het e-mailadres dat je ontvangt via jouw locatie.
 • Je kunt drie maanden van tevoren al een ruilaanvraag indienen. Wanneer je hoort of de aanvraag is goedgekeurd, verschilt per locatie.
 • Een ruilaanvraag die nog niet is goedgekeurd, kun je altijd annuleren met behoud van ruiluren.
 • De ruilaanvraag die het vroegst is ingediend, wordt als eerste behandeld. Wel zo eerlijk.
 • Ruilaanvragen worden goedgekeurd als er voldoende plaats is op de groep, zodanig dat het past binnen de wet- en regelgeving. Dit wil zeggen dat er maximaal het wettelijk toegestane aantal kinderen op de locatie opgevangen kan worden en dat de beroepskracht-kindratio niet wordt overschreden. De kwaliteit van onze dienstverlening staat voorop.
 • Wij streven er natuurlijk naar jouw kind een plaats te bieden op zijn of haar vaste groep. Wanneer er alleen nog plaats is op een andere groep, overleggen we altijd eerst of je hiervan gebruik wilt maken.
 • Heb je jouw kind afgemeld? De ruiluren zijn 365 dagen geldig vanaf de datum waarop je afmeldt. We gebruiken altijd de eerst opgebouwde ruiluren.
 • Ruiluren zijn eenmalig inzetbaar. Wanneer jouw kind toch niet op de afgesproken ruildag komt, kun je de ingezette ruiluren niet nogmaals gebruiken.
 • Je kunt de kind gebonden ruiluren meenemen als je van locatie verandert.
 • Wisselt jouw kind van dagopvang naar buitenschoolse opvang? Dan vervallen de opgebouwde ruiluren uit de dagopvang.
 • Als het opvangcontract is beëindigd, vervallen de opgebouwde ruiluren. Na de laatste contractdag kun je geen ruiluren meer inzetten. Heb je ruiluren ingezet na het beëindigen van het opvangcontract? Dan zijn deze helaas niet meer geldig en ontvang je een factuur voor deze uren.
 • Ruiluren zijn kind gebonden.
 • Wanneer je op een dag meer uren opvang afneemt dan het aantal ruiluren dat je nog hebt, dan ontvang je voor alle opvanguren een factuur. Op deze dag worden dan geen ruiluren ingezet.
 • Je kunt alleen ruiluren inzetten die al zijn opgebouwd.
 • Ruiluren zijn niet inwisselbaar voor geld.