English version >

Coronavirus.

Wij volgen – zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken – de adviezen van de autoriteiten op het desbetreffende gebied. In dit geval is dat het RIVM.  

Op deze informatiepagina vind je een lijst met veelgestelde vragen. Heb je een andere vraag? Stel deze dan via een e-mail aan klantadvies@korein.nl


 
Status 03-04-2020 14.00 uur: 

Onze locaties zijn open voor noodopvang.

Zonder tegenbericht zijn onze locaties geopend voor kinderen die klachtenvrij zijn en waarvan tenminste één ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep. Onze locaties zijn ook geopend voor ouders die geen klant bij ons zijn.

Afmelden kinderen
Komt je kind de komende periode niet naar de opvang? Dan vragen we je om het af te melden. Op die manier kunnen wij per locatie bepalen wat de gevolgen zijn van de coronamaatregelen.

Alvast bedankt voor je medewerking! 

Meivakantie en andere schoolvrije dagen in de periode t/m 28 april. 
Als de basisscholen in bovengenoemde periode gesloten zijn voor noodopvang, dan zijn onze locaties die noodopvang aanbieden in die periode de hele dag open. Komt je kind in de meivakantie en/of andere schoolvrije dagen naar de noodopvang? Dan verzoeken wij je ons hier zo snel mogelijk over te informeren door een mail te sturen naar je locatie. 

Vraag en Antwoord

Op welke websites vind ik meer algemene informatie? 

Mag mijn kind komen wanneer maar één van de ouders een cruciaal beroep heeft? 
Voor kinderen van wie minimaal één van de ouders werkzaam is in een cruciale beroepsgroep en waar opvang thuis niet mogelijk is, is er wel opvang in de school en de kinderopvanglocatie. Uitgangspunt is dat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen


Zijn de locaties open in de meivakantie?  

Tot en met 28 april wordt er noodopvang geboden aan kinderen die klachtenvrij zijn en waarvan tenminste één ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep. Ongeacht of deze ouder als klant is bij ons of niet.  
De richtlijnen van de overheid na 28 april zijn nog niet bekend. Wij verwachten rond 21 april meer duidelijkheid hierover van de overheid. Dan kunnen wij aangeven voor wie wij open zijn na 28 april. 

Zijn de locaties open voor noodopvang?  
Zonder tegenbericht blijven onze locaties geopend voor kinderen die klachtenvrij zijn en waarvan tenminste één ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep.  

Moet ik mijn kind afmelden als hij of zij niet komt? 
Graag. Wanneer je kind niet naar de kinderopvang komt, vragen wij je je kind af te melden via het ouderportaal

Krijg ik mijn geld terug van de uren dat ik geen gebruik maak van de kinderopvang?  
Ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, krijgen een compensatie van de eigen bijdrage. Om in aanmerking te komen is het van belang dat je je factuur ook nu volledig door blijft betalen. De Rijksoverheid schrijft daar op dit moment het volgende over:

De Belastingdienst maakt de eigen bijdragen van ouders aan de 3.500 kinderopvangorganisaties over. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 28 april overmaken aan de ouders.

Aan gebruik van noodopvang zijn geen extra kosten verbonden.

Voor wie is de compensatie bedoeld?  
Ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, kunnen hun geld terugkrijgen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen die nu aan het werk zijn.

Deze maatregel geldt helaas niet voor klanten die een andere bijdrage in de kosten dan de kinderopvangtoeslag ontvangen. Zodra wij meer weten, informeren wij je hier over.

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders compenseren?  
De Rijksoverheid schrijft daar op dit moment het volgende over: Het is de bedoeling dat de Belastingdienst de eigen bijdragen van ouders aan de 3.500 kinderopvangorganisaties overmaakt. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 28 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Hoe de overheid dit gaat organiseren en wanneer, is op dit moment nog niet bekend. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeren we je uiteraard zo snel mogelijk.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Moet ik alle kosten blijven betalen aan de kinderopvang?
Ja. Betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet. Dan behoud je je recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.

Een deel van de kosten die je maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage betaal je aan de kinderopvangorganisatie.

De rijksoverheid meldt dat het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode 16 maart t/m 28 april, later wordt overgemaakt aan de ouders. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Krijg ik ruiluren voor de dagen dat ik mijn kind heb afgemeld en blijven de spelregels rondom ruilen van kracht? 
Wij weten nog niet wat de gevolgen van deze beslissing zijn voor de ruiluren. 

Mijn kind zou nu komen wennen. Gaat dit door?  
De wenmomenten worden verzet na 28 april. Uitzondering zijn de wenmomenten voor kinderen van ouders in de cruciale beroepsgroepen. Hun wenmomenten worden ingepland mits het kind klachtenvrij is. Wij nemen contact op om een nieuw wenmoment in te plannen. 

Mijn kind maakt gebruik van de zwemlesservice. Gaan deze lessen gewoon door? 
Nee.  De zwembaden zijn gesloten, waardoor onze zwemlesservice vervalt in deze periode. Dat betekent dat kosten vanaf 16 maart tot en met 28 april worden gecrediteerd. Mochten de maatregelen na 28 april nog doorlopen en het bieden van zwemlesservice door ons niet mogelijk zijn, dan zullen ook die kosten worden gecrediteerd. 

Mijn kind maakt gebruik van de warme-maaltijd-service. Wat gebeurt daar nu mee? 
De warme-maaltijd-service komt voor de periode van 16 maart tot en met 28 april te vervallen. Dat betekent dat kosten vanaf 16 maart tot en met 28 april worden gecrediteerd. Mochten de maatregelen na 28 april nog doorlopen en het bieden van warme-maaltijd-service door ons niet mogelijk zijn, dan zullen ook die kosten worden gecrediteerd. 

Heb je nog andere vragen?
Heb je een vraag die ondanks deze informatie nog niet is beantwoord? Stel deze dan via een e-mail aan klantadvies@korein.nl.

corona-poster.png