English version >

Coronavirus.

Wij volgen – zoals altijd wanneer het gaat om veiligheidsvraagstukken – de adviezen van de autoriteiten op het desbetreffende gebied. In dit geval is dat het RIVM.  

Status 21-7-2021 14.00 uur: 

Onze locaties zijn open.

Vanaf 26 juni gelden ook op onze locaties enkele versoepelingen. Dat doet ons goed, na lange tijd van aanscherpingen. Allereerst willen we je ook via deze weg hartelijk bedanken voor het respecteren van de regels op onze locaties.

Tussenschoolse opvang (tso)
In het belang van de veiligheid, gezondheid en het volgen van de landelijke kinderopvangrichtlijnen bekijken wij de mogelijkheden voor het bieden van tso per locatie.

Geen cohorten/bubbels meer
De kinderopvang hoeft niet langer met ‘bubbels’ (of cohorten) te werken. Dit betekent dat wij groepen niet meer gescheiden hoeven te houden tijdens buitenspelen of andere gezamenlijke activiteiten.

Mondkapjesplicht vervalt, ook op kinderopvanglocaties 
De mondkapjesplicht vervalt op plaatsen waar de 1,5 meter-regel aangehouden kan worden. Dat geldt dus ook voor onze locaties.

Ouders op onze locaties
De versoepelingen bieden ruimte om ook jou als ouder weer op onze locaties te kunnen ontvangen. Dat kan alleen als wij op uw locatie de 1,5 meter-regel kunnen aanhouden. Wij bekijken de mogelijkheden hiervoor per locatie. Ouders worden geïnformeerd over de situatie op hun locatie.

Beoordelen of kinderen naar opvang mogen via beslisboom
Met de beslisboom van BOinK kun je beoordelen of je kind naar de opvang mag. Bekijk deze goed voordat je je kind naar de opvang brengt. Want als iemand uit de groep corona krijgt, moet mogelijk de hele groep in quarantaine. Dit heeft grote gevolgen voor de kinderen, voor jou en andere ouders en voor onze medewerkers.

Ruilen en incidentele extra opvang
Bieden van ruiluren is een extra service die wij verlenen. Dat doen wij uiteraard graag. Maar het voortzetten ervan is, zeker in deze uitdagende tijd voor personele bezetting, niet vanzelfsprekend. We hebben ervoor gekozen om de service -onder voorbehoud van coronamaatregelen- aan te blijven bieden.

Voor ruilen en aanvragen voor incidentele extra opvang gelden de bestaande regels, ook als het gaat om de geldigheidstermijn van ruiluren. Omdat wij ons aan de coronarichtlijnen moeten houden, zijn er waarschijnlijk weinig mogelijkheden om tegemoet te komen aan verzoeken voor zowel ruilen als incidentele extra opvang.

Als uw kind volgens de actuele richtlijnen in quarantaine gaat en daardoor niet op de opvang mag komen, dan gelden hiervoor dezelfde regels als wanneer uw kind door ziekte niet kan komen. Dat betekent dat u uw kind kunt afmelden tot vijf dagen vóór de betreffende dag om ruiluren te ontvangen. Afmelden kan alleen via het ouderportaal of de app.

Tijdens de lockdown, inclusief de feestdagen, is het niet mogelijk geweest om ruiluren op te bouwen. Reden hiervoor is dat ouders via de vergoedingsregeling al volledig vergoed worden.

Samen krijgen we corona onder controle
Met de versoepelingen ontstaat op veel plaatsen in de samenleving weer wat meer ruimte. Daar zijn wij blij mee. Toch is het soms nog steeds een grote uitdaging om genoeg pedagogisch medewerkers beschikbaar te hebben. Het is ook daarom belangrijk dat we de regels en afspraken die nog wel gelden samen respecteren. Dus:

  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Was vaak en goed je handen.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
  • Houd het breng- en haalmoment kort.
  • Breng en haal je kind alleen.
  • Volg de looproute.

Vraag en Antwoord

1. ALGEMEEN

Op welke websites vind ik meer algemene informatie? 

2. PRAKTISCH

Waar vind ik de thuisblijfregels voor kinderen?
De branchevereniging BOINK heeft in samenwerking met onder andere het RIVM een beslisboom gemaakt. Deze gebruiken wij als leidraad. Met de beslisboom kunnen ouders beoordelen of een kind wel of niet naar de kinderopvang mag.

De laatste versie van de beslisboom is te downloaden op de BOINK-website.

Bekijk de beslisboom goed voordat u uw kind naar de opvang brengt. Want als iemand uit de groep corona krijgt, moet mogelijk de hele groep in quarantaine. Dit heeft grote gevolgen voor de kinderen, voor u en andere ouders en voor onze medewerkers.

Het kan voorkomen dat (delen van) groepen in thuisquarantaine gaan. Moet ik de opvangkosten blijven doorbetalen tijdens de quarantaineperiode?

Voor alle betrokkenen geldt natuurlijk dat niemand het leuk vindt als de kinderen niet naar de opvang kunnen komen. Om wat voor reden dan ook. Als een (deel van een) groep op een van onze locaties onverhoopt toch in thuisquarantaine moet, dan verzoeken wij ouders om de facturen te blijven doorbetalen.

Reden hiervoor is dat in het geval van quarantaine van een (deel van een) groep onze locatie gewoon open is. De opvang zou daarmee gewoon geleverd worden, als er geen sprake was van quarantaine.

Deze situatie is dus anders dan bij de volledige sluiting tijdens de lock-down-periodes (die nu nog voor bso’s geldt). Tijdens die door de overheid gedwongen sluiting kónden wij de overeengekomen opvang niet leveren omdat onze locaties gesloten waren. Dit werd met de compensatieregeling van de overheid opgelost. De overheid heeft nog niet bekendgemaakt of er ook voor quarantainesituaties een tegemoetkoming komt voor de kosten. Wanneer dit zo is zullen wij u hierover informeren.

De kinderopvangtoeslag loopt voor u gewoon door indien u de facturen betaalt.

Wij doen er -samen met u- alles aan om locaties open te houden en het risico op besmettingen zo laag mogelijk te houden. Zodat we uw kinderen kunnen blijven ontvangen op onze locaties.

Ik heb in 2020 minder uren per maand kunnen werken dan verwacht. Heeft dat gevolgen voor de berekening van mijn kinderopvangtoeslag?

Ouders die minder uren per maand konden werken dan verwacht, krijgen in 2020 gewoon toeslag voor de opvanguren die zij hebben doorbetaald.

Hiervoor heeft de overheid het aantal uren waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen voor toeslagjaar 2020 verruimd. Met deze maatregel wordt voorkomen dat ouders die als gevolg van de coronacrisis minder uren hebben gewerkt in de problemen komen. Meer informatie hierover vind je op deze website van de overheid.

Heeft u na het lezen nog vragen, stuur dan een mail naar privacy@wijzijnjong.nl. Onze Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming zullen uw vraag beantwoorden.

Heb je nog andere vragen?
Heb je een vraag die ondanks deze informatie nog niet is beantwoord? Stel deze dan via een e-mail aan info@korein.nl.